เว็บประกวดรุ่น1&2


นักศึกษารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สร้างผลงานเข้าแข่งขัน

        จากการที่นักศึกษารุ่นที่ 1 & 2 ผ่านการเรียนรู้ตลอดสี่วันที่ผ่านมา สามารถสร้างสรรค์ผลงาน มีการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีดังนี้

คุณศศิธร รุ่งรัตน์มณีมาศ (คุณก้อย)
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลโหวตสูงสุดอีก 1 ตำแหน่ง

คุณเปมณิชา บุตรน้ำเพชร (คุณเบล)
รางวัลชนะอันดับที่ 2

คุณพุทธิดิษฐ์ สุวรรณรัตน์ (คุณเอ็ม)
รางวัลชนะอันดับที่ 3

คุณธวัชชัย วงศ์ธนาสุนทร (คุณวัช)
รางวัลชนะอันดับที่ 4 และรางวัลชนะโหวต